szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook

1 Informacje ogólne

My, czyli Lucas-Nülle GmbH (niemiecka spółka z o.o.) bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych użytkownika i do ustawowych zobowiązań służących tej ochronie. Ustawowe wytyczne wymagają kompleksowej przejrzystości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Tylko wówczas, gdy przetwarzanie danych jest zrozumiałe dla użytkownika, jako osoby zainteresowanej, jest on w wystarczającym stopniu poinformowany o sensie, celu i zakresie ich przetwarzania. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia zatem szczegółowo, jakie tzw. dane osobowe będą przez nas przetwarzane podczas korzystania ze strony internetowej www.lucas-nuelle.de (oraz www.lucas-nuelle.ae, www.lucas-nuelle.com, www.lucas-nuelle.es, www.lucas-nuelle.fr, www.lucas-nuelle.com.br, www.lucas-nuelle.pl, www.lucas-nuelle.ru, www.lucas-nuelle.us)  i wszystkich innych odsyłających do niej stron.

Podmiotem odpowiedzialnym, w myśl niemieckiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych (DS-GVO), federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz innych wytycznych w zakresie ochrony danych jest:

Lucas-Nülle GmbH
Siemensstrasse 2
50170 Kerpen-Sindorf
Tel.: +49 (0) 2273-567 0
info@lucas-nuelle.com
www.lucas-nuelle.de
zwany dalej „podmiotem odpowiedzialnym“ lub „my“.

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Pierre Wasser
Lucas-Nülle GmbH
Siemensstrasse 2
50170 Kerpen
datenschutz@lucas-nuelle.de

Należy mieć na uwadze, że za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej następuje przekierowanie na inne strony internetowe, które nie są prowadzone przez nas, lecz przez osoby trzecie. Takie linki są przez nas albo jednoznacznie oznakowane, albo można je rozpoznać poprzez zmianę w adresie przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie postanowień w zakresie ochrony danych osobowych  i bezpieczne postępowanie z danymi osobowymi na tych stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

2 Pojęcia

2.1. Extraites du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Z dziedziny niemieckiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych (DS-GVO)
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wykorzystane są pojęcia z tekstu ustawy DS-GVO. Wgląd do definicji (art. 4 DS-GVO) jest możliwy  np. na stronie https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Pliki cookie

Pliki cookie są plikami tekstowymi, które są pobierane lub przechowane przez stronę internetową na komputerze. Zawierają one kombinacje liter i liczb, aby np. w przypadku ponownego połączenia z daną stroną stosującą cookie móc rozpoznać użytkownika i jego ustawienia, umożliwić mu pozostanie zalogowanym na koncie klienta lub pod kątem statystycznym przeanalizować jego określone zachowania.  

3 Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w przypadkach dopuszczonych ustawą. Przekazywanie danych osobowym ma miejsce wyłącznie w poniżej opisanych przypadkach (patrz poniżej 4).

Dane osobowe są usuwane lub chronione poprzez techniczne czy organizacyjne działania (np. pseudonimizacja, szyfrowanie), gdy tylko przestaje mieć zastosowanie cel ich przetwarzania. Dzieje się tak również wtedy, gdy upływa przepisowy termin na ich przechowywanie, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

O ile nie jesteśmy zobowiązani ustawą do dłuższego przechowywania lub przekazania danych osobom trzecim (zwłaszcza organom ścigania), decyzja o tym, jakie dane osobowe będą przez nas pobierane, jak długo będą one przechowywane i w jakim zakresie należy je ewentualnie ujawnić, zależy od tego, jakie funkcje strony internetowej będą wykorzystywane w poszczególnych przypadkach.

4 Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej i wykorzystywanie jej funkcji wymaga regularnego przetwarzania określonych danych osobowych. 

4.1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku odwiedzin naszej strony internetowej i korzystania z niej w celach czysto informacyjnych, tj. bez używania funkcji dodatkowych jak formularz kontaktowy lub wtyczki do portali społecznościowych, automatycznie pobieramy dane osobowe. Chodzi przy tym o następujące informacje: adres IP komputera oraz data i godzina otworzenia strony. Te informacje są przekazywane przez komputer, o ile nie został on skonfigurowany w taki sposób, że przekazywanie tych informacji jest zablokowane.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu usprawnienia i optymalizacji strony internetowej, jak i w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Tutaj jest również nasz uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO.

Dane osobowe przechowywane są przez okres 2 do 4 tygodni. Te dane osobowe nie są łączone z innymi źródłami danych. Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do prowadzenia naszej strony internetowej. W takim przypadku dane osobowe są przekazywane do Cekom GmbH (agencja projektowania stron internetowych) oraz Amazon Web Services (dostawca usług hostingowych). Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych nie jest przewidywane.

4.2. Google Web Fonts

W momencie otwierania naszej strony internetowej pobierane są tzw. web fonts w celu jednolitego przedstawienia rodzajów czcionek. Treści te są udostępniane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). W momencie otwierania naszej strony przeglądarka pobiera konieczne web fonts do podręcznej pamięci przeglądarki, aby móc poprawnie wyświetlać teksty i rodzaje czcionek. W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się o tym, że dany adres IP otworzył naszą stronę internetową.

Google Web Fonts wykorzystywane są w celu jednolitego i atrakcyjnego przedstawienia naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA).

Adres IP jest przez nas pobierany, aby umożliwić przekazanie do Google. Jeśli przeglądarka nie wspomaga web fonts lub ta funkcja zostanie wyłączona, wówczas nie ma miejsca przekazywanie danych.

Szczegółowe informacje dotyczące Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq. Oświadczenie Google o ochronie danych znajduje się na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Elementy naszej strony internetowej wykorzystują funkcje Google Maps do włączenia danych z map. Treści te są udostępniane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). W momencie otwierania naszej strony przeglądarka pobiera niezbędny kod Google. W tym celu przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę o tym, że nasza strona internetowa została otworzona z danego adresu IP. Równocześnie Google może przechowywać cookie na danym komputerze, o ile w przeglądarce nie została ustalona blokada  lub selekcja plików cookie. Mogą zostać również pobrane dane lokalizacyjne, jeśli dana przeglądarka to dopuszcza.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną i wygodną prezentację naszej strony internetowej oraz ułatwienie wyszukiwania wskazanych na niej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA).

Adres IP jest przez nas pobierany, aby umożliwić przekazanie do Google. Użytkownik nie ma obowiązku udostępniania tych danych osobowych, jednak korzystnie z określonych elementów naszej strony (strony: „Home”, „Produkty”, „Nasze branże”, „Projekty”, „Aktualności”, ”Seminaria”, „Download & Serwis", „Kontakt”, „Przedsiębiorstwo & kariera“) nie jest możliwe bez ich udostępnienia. 

Szczegółowe informacje zawiera oświadczenie Google o ochronie danych osobowych, które można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. YouTube

Elementy naszej strony internetowej wykorzystują usługi YouTube, Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“), do prezentacji treści wideo. W momencie otwierania odpowiednich stron przeglądarka pobiera kod YouTube niezbędny do wyświetlania wideo. W tym celu przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube uzyskuje wiedzę o tym, że nasza strona internetowa została otworzona z danego adresu IP. Równocześnie YouTube może przechowywać na danym komputerze pliki cookie, o ile w przeglądarce nie została ustalona blokada lub selekcja plików cookie.

Korzystanie z wtyczek YouTube ma na celu atrakcyjną i wygodną prezentację naszej strony internetowej oraz ułatwienie prezentacji treści wideo. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA).

Adres IP jest przez nas pobierany, aby umożliwić przekazanie do YouTube. Użytkownik nie ma obowiązku udostępniania tych danych osobowych, jednak korzystanie z określonych elementów naszej strony (strony: Biblioteka multimedialna) nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

W przypadku niewyrażenia zgody na przyporządkowanie przez YouTube danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej do konta YouTube, należy przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące YouTube znajdują się na stronie https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. Oświadczenie YouTube o ochronie danych osobowych stanowi część oświadczenia Google o ochronie danych osobowych i znajduje się pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

4.5. Google Analytics

W momencie otwierania naszej strony internetowej pobierana jest usługa Google Analytics do statystycznej analizy w zakresie korzystania ze strony. Usługa jest udostępniana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Dzięki zastosowaniu rozszerzenia „anonymizeIp()" Google Analytics przenosi do Google jedynie skrócone brzmienie danego adresu IP. Google Analytics stosuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze, o ile w przeglądarce nie została ustawiona blokada używania plików cookie, i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje dotyczące używania tej oferty online, wygenerowane za pomocą plików cookie, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane.

Używanie Google Analytics ma na celu ekonomiczną optymalizację i ukształtowanie naszej strony internetowej pod kątem zapotrzebowań. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO. Ponadto zawarliśmy z Google Analytics umowę dotyczącą przetwarzania danych przez osoby trzecie i podczas korzystania z Google Analytics kompleksowo realizujemy surowe wytyczne niemieckich urzędów ds. ochrony danych.  Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA).

Dany adres IP jest przez nas pobierany, aby umożliwić jego skrócenie i następnie przesłanie do Google. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych osobowych i bez ich udostępnienia możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej. Udostepnieniu tych danych można zapobiec instalując AddOn ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Alternatywnie  można kliknąć w ten Link dzięki czemu utworzony zostanie plik cookie zapobiegający przesyłaniu danych do Google.

Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics są dostępne na stronie http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics. Oświadczenie Google o ochronie danych osobowych jest dostępne na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.6. Formularz kontaktowy / Kontakt za pośrednictwem e-maila

Dane osobowe zawarte w przesyłanym do nas z naszej strony internetowej formularzu kontaktowym lub e-mailu są przez nas przetwarzane. Informacje te są przekazywane przez daną przeglądarkę lub program E-Mailclient  i przechowywane w naszych systemach informacyjno-technicznych. Przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dodatkowo zapisywana jest data i godzina kontaktu, w przypadku przesłania nam e-maila.

Przetwarzanie danych ma na celu uniknięcie nadużyć formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych.

Takie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ w momencie przesłania nam formularza kontaktowego udzielana jest na to zgoda, stosownie do art. 6, ust. 1 lit. a niem. ustawy DS-GVO, a udzielenie odpowiedzi na zapytanie stanowi uzasadniony interes zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeśli zapytanie prowadziłoby do późniejszego zawarcia umowy, dane przechowywane są tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji działań przed zawarciem umowy lub do realizacji samej umowy. Te dane osobowe nie są łączone z innymi źródłami danych. Przekazanie danych osobom trzecim ma miejsce jedynie w przypadku, gdy użytkownik nawiąże bezpośredni kontakt z pracownikiem przedsiębiorstwa zależnego (Lucas-Nuelle Inc., Lucas-Nülle FWOE i Lucas-Nülle Middle East FZE) lub z wskazanym tam partnerem handlowym. Taki e-mail jest wówczas przesyłany  bezpośrednio do wskazanego przedsiębiorstwa.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych nie jest przewidywane. Nie istnieje obowiązek udostępniania tych danych osobowych, jednak nie jest możliwe skorzystanie z formularza kontaktowego  lub przesłanie e-maila bez ich udostępnienia.

4.7. Prenumerata newslettera

Na naszej stronie można zaprenumerować nasz newsletter. W razie prenumeraty dane osobowe podane podczas rejestracji są przez przeglądarkę przekazywane do nas i zapisywane w naszych systemach informacyjno-technicznych. Ponadto zapisywany jest dany adres IP i data rejestracji.

Przetwarzanie podanych danych osobowych ma na celu osobistą konfigurację i wysyłkę newslettera. Takie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ udzielana jest na to zgoda, stosownie do art. 6, ust. 1 lit. a niem. ustawy DS-GVO. Zapisanie adresu IP oraz daty rejestracji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Tutaj jest również nasz uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie zostanie wypowiedziana prenumerata. Te dane osobowe nie są łączone z innymi źródłami danych. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobom trzecim. Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych nie jest przewidywane. Nie istnieje obowiązek udostępniania tych danych osobowych, jednak prenumerata naszego newslettera nie jest możliwa bez ich udostępnienia.

4.8. OFERTA ZAMIESZCZONA W INTERNECIE (WEBOFFER), konto klienta

Na naszej stronie można składać zapytania o indywidualne oferty dotyczące naszych produktów i usług. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem przeglądarki w momencie złożenia zapytania są przesyłane do nas i zapisywane w naszych systemach informacyjno-technicznych. Zostaje przy tym utworzone konto klienta. Jeśli użytkownik jest już klientem, wystarczy podanie numeru klienta i adresu mailowego, a my użyjemy danych osobowych pobranych z konta klienta. Zapisywana jest poza tym data złożenia zapytania.

Przetwarzanie podanych danych osobowych ma na celu sporządzenie i wysłanie indywidualnej oferty oraz utworzenie koniecznego do tego konta klienta. Takie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne do realizacji działań przed zawarciem umowy, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b niem. ustawy DS-GVO, a udzielenie odpowiedzi na zapytanie stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO. Zapisanie daty zapytania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Tutaj jest również nasz uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO.

Podane dane osobowe będą przechowywane na koncie klienta tak długo, jak długo konto klienta nie zostanie u nas wypowiedziane. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy, wówczas dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji umowy. Te dane osobowe nie są łączone z innymi źródłami danych. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobom trzecim. Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych nie jest przewidywane. Nie istnieje obowiązek udostępniania tych danych osobowych, jednak bez ich udostępnienia nie jest możliwa wysyłka materiałów reklamowych lub sporządzenie oferty.

4.9. Zgłoszenie na seminaria LN-ACADEMY

Istnieje możliwość zgłoszenia się za pośrednictwem naszej strony na prowadzone przez nas seminaria. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem przeglądarki w momencie zgłoszenia są przesyłane do nas i zapisywane w naszych systemach informacyjno-technicznych. Jeśli użytkownik jest już klientem, wystarczy podanie numeru klienta i adresu mailowego, a my użyjemy danych osobowych pobranych z konta. Zapisywany jest poza tym adres IP oraz data złożenia zapytania.

Przetwarzanie podanych danych osobowych ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie seminarium, którego dotyczy zgłoszenie. Takie przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do realizacji umowy zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b niem. ustawy DS-GVO. Zapisanie adresu IP oraz daty zgłoszenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Tutaj jest również nasz uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy DS-GVO.

Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia seminarium. Te dane osobowe nie są łączone z innymi źródłami danych. Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia seminarium (np. współpracującemu partnerowi, który udostępnia pomieszczenia, jeśli prowadzone są tam listy obecności/konieczne jest rejestracja). Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych nie jest przewidywane. Nie istnieje obowiązek udostępniania tych danych osobowych, jednak bez ich udostępnienia nie jest możliwa wysyłka materiałów reklamowych lub sporządzenie oferty.

5 Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 15 niem. ustawy DS-GVO, prawo do dokonywania sprostowań zgodnie z art. 16 niem. ustawy DS-GVO, prawo do wykreślenia danych zgodnie z art. 17 niem. ustawy DS-GVO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 niem. ustawy DS-GVO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 niem. ustawy DS-GVO. W przypadku prawa do uzyskania informacji oraz wykreślenia danych obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34, 35 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Ponadto istnieje prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorującym ochronę danych (art. 77 niem. ustawy DS-GVO w zw. z § 19 federalnej ustawy BDSG).

6 Decyzje podejmowane w sposób automatyczny w poszczególnych przypadkach, włącznie z profilowaniem

Decyzje podejmowane w sposób automatyczny w poszczególnych przypadkach, włącznie z profilowaniem nie mają miejsca.

7 Obowiązek udzielania informacji przez podmiot odpowiedzialny

Informujemy wszystkich odbiorców, którym ujawnione zostały dane osobowe użytkownika, o każdym sprostowaniu lub wykreśleniu danych osobowych lub ograniczeniu w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 niem. ustawy DS-GVO, chyba że przekazanie informacji jest niemożliwe lub związane z niewspółmiernym nakładem środków.

Na żądanie użytkownika przekazujemy mu informację o odbiorcach.

8 Prawo do złożenia sprzeciwu

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f niem. ustawy DS-GVO, z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy.

9 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 zd. 4 niem. ustawy DS-GVO użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w każdej chwili. Nie zostaje przy tym naruszona legalność przetwarzania danych, realizowanego na podstawie zgody udzielonej aż do odwołania. Tym samym odwołanie zgody obowiązuje zawsze w stosunku do przetwarzania przewidzianego w okresie po złożeniu odwołania. Złożenie odwołania jest możliwe bez zachowania formy, drogą pocztową lub e-mailem. W przypadku złożenia odwołania, dane osobowe użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane, chyba że zezwala na to inna (ustawowa) regulacja. Jeśli jednak zostanie złożone odwołanie i nie istnieje żadne inne pozwolenie, wówczas dane osobowe muszą na żądanie użytkownika zostać niezwłocznie wykreślone, zgodnie z art. 17, ust. 2 lit. b niem. ustawy DS-GVO. Odwołanie można złożyć w dowolnej formie i należy je skierować do:

Lucas-Nülle GmbH
Siemensstraße 2
50170 Kerpen-Sindorf
info@lucas-nuelle.com