szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook

Informacja prawna dotycząca strony internetowej Lucas-Nülle GmbH


Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Lucas-Nülle GmbH są niewiążące. Firma Lucas-Nülle zastrzega sobie wyraźnie prawo do modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia lub chwilowego bądź też ostatecznego zaprzestania udostępniania części stron lub całej oferty bez specjalnego powiadomienia. Mimo, że strona internetowa została sporządzona z największą starannością, firma Lucas-Nülle nie może przejąć żadnej gwarancji za bezbłędność informacji oferowanych na tych stronach. Lucas-Nülle GmbH nie odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z tytułu korzystania ze strony internetowej, o ile nie są one spowodowane działaniem z premedytacją lub poważnym zaniedbaniem ze strony Lucas-Nülle GmbH.

Odsyłacze i linki hipertekstowe
Strona internetowa Lucas-Nülle GmbH zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Lucas-Nülle nie odpowiada za przestrzeganie na tych stronach internetowych przepisów o ochronie danych osobowych i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Lucas-Nülle GmbH oświadcza z naciskiem, że w chwili wykorzystania linka odpowiednie strony były wolne od nielegalnych treści. Lucas-Nülle nie ma dalej żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i treści zlinkowanych/powiązanych stron. Za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a w szczególności za powstałe szkody, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie.

Link do strony internetowej Lucas-Nülle GmbH wolno utworzyć tylko po uprzednim udzieleniu przez przedsiębiorstwo odpowiedniego zezwolenia. Gdyby chcieli Państwo umieścić taki link do naszej strony internetowej, prosimy wcześniej o pisemny kontakt z nami.

Znaki towarowe
Wszelkie znaki towarowe użyte na naszych stronach internetowych podlegają ochronie prawnej.

Prawa autorskie, własność intelektualna
Wszelkie informacje opublikowane na stronie internetowej Lucas-Nülle GmbH oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej chronione są prawem autorskim. Bez pisemnej zgody Lucas-Nülle GmbH niedozwolone jest ich powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie bądź przekazywanie dalej.

Dane osobowe / ochrona danych
Lucas-Nülle GmbH przywiązuje największe znaczenie do ochrony Państwa sfery prywatnej i do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wszelkie dane pobrane podczas Państwa wizyty na stronie internetowej Lucas-Nülle GmbH traktowane są poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe podawane są na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług - o ile jest to możliwe technicznie - dopuszczalne jest również bez podawania takich danych lub po podaniu informacji anonimowych.

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako element internetowej oferty Lucas-Nülle GmbH. Gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie były, przestały być lub nie były całkowicie zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.

Lucas-Nülle GmbH
Siemensstrasse 2
50170 Kerpen
Tel.: +49 (0) 2273 567- 0
Fax: +49 (0) 2273 567-30

Ogólne Warunki Handlowe