szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook

Dostrzec globalne szanse

Opanowanie technologii

Opanowanie nowoczesnych metod i technik oraz spełnienie międzynarodowo wymaganych standardów i wymagań jakościowych jest wyzwaniem dla technologicznej kompetencji dzisiejszych i przyszłych pracowników wykwalifikowanych, techników, inżynierów i naukowców.

Gwarant na przyszłość uwieńczoną sukcesem

Firma Lucas-Nülle podjęła to wyzwanie. Dlatego w kontekście tradycyjnego, wysokiego poziomu niemieckiego kształcenia zawodowego i inżynierskiego opracowujemy i wytwarzamy przyrządy i systemy dydaktyczne dla kluczowych technologii.

Kształcenie zawodowe w Niemczech - sukces z tradycjami

Kształcenie zawodowe w Niemczech może wspominać tradycję bogatą w doświadczenia. Dotyczy to w równym stopniu pracowników wykwalifikowanych, techników i inżynierów.

Wiedza + umiejętności = kompetencja działania

Duży udział praktycznej kwalifikacji gwarantuje wymagane przez rzemiosło i przemysł kompetencje w działaniu. Są one warunkiem opanowania wymagających technologii. Wymagają one wiedzy i umiejętności. Eksperymentowanie z naszymi zoptymalizowanymi dydaktycznie przyrządami i systemami łączy teorię z praktyką, zmienia wiedzę w umiejętność, gwarantuje bezpieczną kompetencję do działania.

Koncepcje dla najwyższych wymagań

Obudzić zainteresowanie i entuzjazm, przekazać zrozumienie powiązań i umożliwić praktyczne zastosowania, to pierwszoplanowe cele dydaktyczne towarzyszące opracowywaniu systemów dydaktycznych Lucas-Nülle. Systemy techniczne uzupełniane są przez wymagającą literaturę i instrukcje doświadczeń, które obok przekazywania wymaganej wiedzy fachowej gwarantują bezpieczne ekperymentowanie zakończone sukcesem.