szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook

Stacja kompaktowa IPA 1

Stacja kompaktowa IPA 1

Profesjonalna, automatyczna kontrola ciśnienia, temperatury, poziomu i wielkości przepływu

Stacja kompaktowa 4 z wbudowanymi systemami kontrolnymi jest optymalnym rozwiązaniem do typowych procesów produkcyjnych w większości branż przemysłu. Modularna budowa systemu umożliwia wdrożenie różnych konfiguracji w bezpiecznych warunkach środowiska laboratoryjnego.

Treści dydaktyczne:

·         Projektowanie, okablowanie i przekazanie do eksploatacji przemysłowego zakładu produkcyjnego

·         Wybór, wdrożenie i podłączanie różnych czujników

·         Pomiar zmiennych elektrycznych i procesowych, jak poziom cieczy, wielkość przepływu, ciśnienie i temperatura

·         Podłączanie i wdrożenie przetworników

·         Projektowanie, montaż i przekazanie do użytkowania pętli sterujących

·         Analiza kontrolowanych systemów i pętli sterujących

·         Uruchamianie kontrolerów ciągłych i nieciągłych

·         Ustawianie parametrów i optymalizacja działania kontrolerów P, PI i PID

·         Projektowanie programów z pętlą otwartą i zamkniętą

·         Prowadzenie i monitorowanie procesów

·         Inspekcje, konserwacja i naprawy

·         Proces  usieciowienia systemów produkcyjnych