szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook

Oprogramowanie do zarządzenia nauczaniem - LabSoft Classroom Manager

Oprogramowanie do zarządzenia nauczaniem - LabSoft Classroom Manager

LabSoft Classroom Manager to kompleksowy zestaw aplikacji obsługujących wszystkie kursy LabSoft. Centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i kursami LabSoft: Kontrola postępów w nauce, edycja kursów, tworzenie własnych kursów i egzaminów.