szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook
 
Systemy zarządzania budynkiem

Praktyka fachowa w zakresie techniki instalacyjnej

Praktyka fachowa w zakresie techniki instalacyjnej
W obszarze praktyki fachowej poświęcamy wiele uwagi bezpiecznemu obchodzeniu się z narzędziami i materiałami instalacyjnymi podczas realizacji małych projektów. Strukturyzowany sposób postępowania, planowanie pracy i materiałów, dokładna dokumentacja i prawidłowe wykonanie instalacji są przedmiotem szkolenia w tych kursach. Uczniowie przygotowują się w ukierunkowany sposób do wykonywania w przyszłości swoich praktycznych zadań.