szukaj Xing Google+ LinkedIn facebook
 
Systemy zarządzania budynkiem

EIT 9.3 Interfejsy do sieci komunikacyjnych

EIT 9.3 Interfejsy do sieci komunikacyjnych

Treści dydaktyczne:

  • Włączenie instalacji komunikacji głosowej do istniejącej instalacji telekomunikacyjnej

  • Wdrożenie funkcji sterujących za pośrednictwem telefonu

  • Uruchomienie i wyszukiwanie usterek za pomocą komputera

  • Parametryzacja funkcji serwisowych za pomocą komputera PC