EGT 2 Uklady polaczen lamp i urzadzen

EGT 2 Układy połączeń lamp i urządzeń

Trenażer systemów budynkowych "Układy połączeń lamp i urządzeń" to multimedialny projekt dydaktyczny na tematy:

 • Instalacyjne układy połączeń, planowanie, obliczenia

 • Kabel, obliczenie, ułożenie

 • Podrozdzielnia, planowanie,

 • Środki ochronne zgodne z VDE

Za pomocą różnego oprogramowania poszczególne treści dydaktyczne realizowane są w sposób zbliżony do praktyki. Oprogramowanie dydaktyczne stanowi nadrzędny, strukturyzowany przewodnik użytkowników. Zwiększa to znacznie udział nauki własnej. 

Cele dydaktyczne są pogrupowane w następujący sposób:

 • Instalacja wyłączników i przełączników schodowych

 • Instalacja połączeń krzyżowych

 • Instalacja połączeń szeregowych

 • Instalacja układów z przekaźnikiem impulsującym

 • Przyciemnianie świetlówek

 • Przyciemnianie żarówek halogenowych

 • Instalacja czujnika ruchu do oświetlenia zewnętrznego

 • Instalacja wielofunkcyjnych przełączników komfortowych

 • Środki ochronne przeciwko porażeniu prądem elektrycznym

 • Kontrola wyłączników różnicowo-prądowych

 • Pomiar izolacji, pomiar uziemienia, pomiar rezystancji pętli

 • Sprawdzenie pola wirowego, pomiar przewodu ochronnego, pomiar wyrównania potencjałów

 • Ochrona odgromowa i przepięciowa

 • Dokumentacja, protokół przekazania i kontroli